mardi 1 novembre 2011

XIN MỜI CÁC BẠN GỬI ẢNH, KỶ VẬT, LƯU BÚT THỜI SINH VIÊN

Bancu - truongxua xin đăng ngay 2 ảnh vừa mới nhận được.

Từ trái sang: Trường, Cường, Thạch, Huy (Espace, 3/2008)


Từ trái sang: Cường, Thạch (Espace, 3/2008)
Bancu – truongxua mong rằng các bạn tiếp tục gửi về qua E-mail, hoặc qua địa chỉ Nguyễn Văn Trường, 5A, xóm Hạ Hồi, ph. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội. Chúng tôi có trách nhiệm bảo quản và gửi trả lại sau khi đăng.
Xin cảm ơn các bạn.

NVT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire