mardi 15 novembre 2011

Dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước ở điện Elysée

Nếu bạn đã từng được mời dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước Pháp ở Paris chỉ một lần, hoặc vài ba lần đi nữa thì chắc chắn bạn mới chỉ được biết sự tráng lệ, nguy nga và lộng lẫy ngay chính nơi diễn ra buổi tiệc hôm đó. Tôi tin chắc rằng bạn không thể biết có bao nhiêu bộ phận phải chuẩn bị và chuẩn bị như thế nào để đón bạn ngay từ cổng Điện Elysée, nơi bạn được mời.

Sân điện Elysée
Nếu lần sau bạn được Tổng thống Pháp mời, hay thành viên Chính phủ mời bạn theo nghi lễ cấp Nhà nước thì bạn hãy tìm hiểu trước để khỏi bỡ ngỡ nhé. Hãy click vào đây để theo tôi, tôi dẫn bạn và gới thiệu với bạn !

NVT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire