samedi 29 octobre 2011

K16 khoa Pháp gặp mặt lần đầu tiên tại Hà Nội

Hôm nay, 29-10-2011, chín thành viên đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội đã họp mặt thân mật tại nhà Lê Bích Hằng để bàn thảo chuẩn bị tổ chức buổi họp mặt toàn thể sinh viên K16 khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội nhân dịp 30 năm ngày nhập trường và 25 năm ngày ra trường (1982-1987), đồng thời cũng bàn thảo điều kiện chuẩn bị cho ra đời Hội Khoá 16 khoa Pháp (viết tắt là Hội K16) - xem ảnh.

Thắng, Thu Lan, Hà, Hằng, Huy

Dương, Th. Lan, Ph. Lan, Bích Hằng, Thu Hà

Thắng, Dương, T'u Lan, Ph. Lan

T'u Lan, Hà, Trường
NVT

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire